Uncategorized

str 523 prezes RPB został odznaczony przez Ambasadora Harazima

 

 

 

Józef Ptaszyński został odznaczony przez Ambasadora Harazima Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz Polonii belgijskiej.

 

DSC02369.JPG

DSC02360.JPG

DSC02373.JPG

 

Bas du formulaire

 

Pan J. Ptaszyński (ur. 1953 r.), syn ochotnika w Wojsku Polskim we Francji z roku 1939, wziętego do niewoli we Francji w czerwcu 1940 r. i osadzonego w obozie jenieckim w Żaganiu, od młodości pielęgnował intensywnie więzi z krajem, kulturą polską i środowiskami polonijnymi. Aktywny członek Koła Polskich Studentów w Leuven i zespołu folklorystycznego „Wisła” z Genk, po studiach w Belgii stypendysta na KUL w Lublinie i lektor języka francuskiego, współzałożyciel polskiego Centrum Katolickiego w Genk, przez wiele lat członek komisji rewizyjnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii oraz zarządu Centrum Polskiego w Brukseli. Członek komisji założycielskiej i statutowej Rady Polonii Belgijskiej, a następnie kolejno jej wiceprezes (od roku 1994) i prezes (od roku 2008).

 

 Współzałożyciel w roku 2010 Federacji Organizacji Polonijnych. Członek Komitetu Polonicus w Niemczech. Uczestniczył w pracach i spotkaniach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a także jako delegat Polonii belgijskiej w spotkaniu w Senacie RP w roku 2003. Pośredniczy w sprawach spornych wśród organizacji polonijnych.

 

Obok zaangażowania w działalność polonijną Pan J. Ptaszyński niezmiennie udziela pomocy potrzebującym. W początku lat osiemdziesiątych XX w. zorganizował prywatny transport pomocowy do Polski.

 

W roku 1997 zorganizował zbieranie funduszy dla powodzian w Polsce oraz pomoc w transportach pomocy. Organizował pomoc dla dawnych robotników przymusowych przy wypełnianiu kwestionariuszy o odszkodowanie od władz niemieckich.

 

Swą działalnością pan J. Ptaszyński wnosi wybitny wkład w podtrzymanie więzi społeczności polonijnej z krajem oraz w rozwój współpracy łączącej Rzeczpospolitą Polską z Belgią

 http://bruksela.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/jozef_ptaszynski_odznaczony_krzyzem_kawalerskim

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

DSC02265.JPG

prezes JOZEF PTASZYNSKI prowadzac coroczne ogolne zebranie RPB 26maja 2013 w Brukseli w Domu Polski Wschodniej 

DSC02267.JPG